Informacje o projekcie

Zmień rozmiar czcionki

Okres realizacji projektu: 01.05.2011 – 31.12.2013

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Grupa docelowa (uczestnicy projektu, słuchacze szkoły): 200 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 25 - 64 lata, w tym 92 mężczyzn i 108 kobiet:
- 30 osób bezrobotnych, w tym 10 długotrwale bezrobotnych;
- 10 osób nieaktywnych zawodowo;
- 160 zatrudnionych, w tym 10 rolników;
- 6 osób niepełnosprawnych.

Działania w ramach projektu:
1. Utworzenie 9 grup po 20 osób w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (ULO) – 180 osób:
- Słuchaczem ULO może być osoba, która ukończyła 25 rok życia, będąca absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej;
- W roku szkolnym 2011/2012 odbędzie się ostatni nabór do 2-letniego ULO, zgodnie z nową reformą systemu oświaty nauka w tego typu szkole będzie trwała aż 3 lata;
- Ukończenie ULO daje możliwość dalszego kształcenia zawodowego w 2 – letnich Szkołach Policealnych;
- Po ukończeniu szkoły słuchacz ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, który daje mu przepustkę na uczelnie wyższe;

2. Utworzenie 1 grupy po 20 osób w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (LO) – 20 osób:
- Słuchaczem LO może być osoba, która ukończyła 25 rok życia, będąca absolwentem gimnazjum  lub 8 - letniej szkoły podstawowej;
- Ukończenie LO daje możliwość dalszego kształcenia zawodowego w 2 – letnich Szkołach Policealnych;
- Po ukończeniu szkoły słuchacz ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, który daje mu przepustkę na uczelnie wyższe;

3. Dodatkowe zajęcia komputerowe dla 100 osób (10 grup po 10 osób) w zakresie obsługi pakietu biurowego, w tym możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu ECDL, poszukiwanego na europejskim rynku pracy.

4. Zajęcia językowe dla 80 słuchaczy (8 grup po 10 osób) na różnych poziomach zaawansowania do wyboru język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i inne.

5. System motywacyjny słuchaczy  - cenne nagrody rzeczowe dla 20 najlepszych.

6. Uroczysta inauguracja roku szkolnego połączona ze szkoleniem z zakresu efektywnego uczenia się oraz aktywizacji osób dorosłych dla 200 osób w trakcie weekendowego wyjazdu.

W ramach projektu wszystkim uczestnikom zapewnimy dodatkowo:
1. Wyprawka szkolna (podręczniki i pomoce do nauki, kserograficzne materiały dydaktyczne);
2. Wyżywienie podczas zajęć (przerwy kawowe i obiadowe);
3. Ubezpieczenie NNW;
4. Zajęcia w nowoczesnych pracowniach multimedialnych;
5. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
6. Certyfikaty